KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là mấy năm?

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là mấy năm?

  Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực là mấy năm?


  Trả lời:

   Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.

  Căn cứ pháp lý: Luật Dân quân tự vệ 2019

  Điều 8. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

  1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

  2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

  Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.

  Như vậy, theo Khoản 2, Điều 8, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định thời gian thực nghĩa vụ tham gia dân quân thường trực là 02 năm và có thể kéo dài thời gian phục vụ không được quá 02 năm nữa nếu cơ quan quân sự địa phương có nhu cầu phục vụ cho nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương.


  TB TỔNG HỢP

  Nội dung chính

   Tin mới