KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Ảnh minh họa

  Trả lời:

  Tại Điều 1 Luật Dân quân tự vệ quy định như sau:

  Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.


  Nội dung chính

   Tin mới