KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian huấn luyện dân quân tự vệ trong thời bình

Khoản 1 - Điều 28 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục ch

   Thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hàng năm trong thời bình của dân quân tự vệ  Khoản 1 - Điều 28 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị , pháp luật hằng năm được quy định như sau:

  a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực;

  b) Dân quân tự vệ năm thứ 2 trở đi là 12 ngày đối với Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối với Dân quân tự vệ tại chỗ;

  c) Dân quân thường trực là 60 ngày. 


  Thư viện quốc phòng/QPVN

  Nội dung chính

   Tin mới