KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?

Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?


  Có bao nhiêu thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như thế nào?

  Trả lời:

  Tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định 11 thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

  1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

  2. Dân quân tự vệ cơ động.

  3. Dân quân thường trực.

  4. Dân quân tự vệ biển.

  5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.


  Nội dung chính

   Tin mới