KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

4 điều cần chú ý khi đi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022

4 điều cần chú ý khi đi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022

  Công dân nhập ngũ năm 2021


  1. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì?

  Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

  Điều 5. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP)

  1. Sơ tuyển sức khỏe do Trạm y tế xã tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện.

  2. Nội dung sơ tuyển sức khỏe

  a) Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự;

  b) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

  3. Quy trình sơ tuyển sức khỏe

  a) Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, lập danh sách các đối tượng là công dân thuộc diện gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn đưc giao quản lý;

  b) Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này;

  c) Hoàn chỉnh và xác nhận tiền sử bệnh tật bản thân và thông tin của công dân được gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Mục I Mẫu 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

  d) Lập danh sách những công dân mắc các bệnh thuộc Danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Bảng s 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã;

  đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mẫu 2 và Mẫu 5b Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.


  2. Không đi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?

  *Về xử lý vi phạm hành chính:

  Điều 5. Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự (Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu)

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

  *Về xử lý hình sự:

  Người có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 332, Điều 333 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

     “Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

     1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

     a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

     b) Phạm tội trong thời chiến;

     c) Lôi kéo người khác phạm tội.


  3. Trường hợp có lý do chính đáng được hoãn khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, vậy những lý do chính đáng là những lý do nào?


  Căn cứ quy định tại Điều 5 của Thông tư 95/2014/TT-BQP quy định về các lý do được xem là lý do chính đáng bao gồm:

  Thứ nhất, người phải thực hiện việc sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

  Thứ hai, Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

  Thứ ba, Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

  Thứ tư,Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

  Thứ năm,Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được giấy gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở quy định tại Điều 8 Chương II Thông tư này.

  Như vậy, nếu có một trong lý do chính đáng trên, thì công dân không tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, không bị áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính.


  4. Công dân đi khám sơ tuyển cần chú ý điều gì?

  - Khi đi khám sơ tuyển cần cầm đủ giấy tờ như: Giấy triệu tập, giấy gọi, giấy mời sơ tuyển, Sổ hộ khẩu, Căn cước hoặc CMND, giấy khai sinh.

  - Không sử dụng các chất kích thích có cồn và các chất kích thích khác tránh sai lệch kết quả khi khám.

  - Đi đúng thời gian, địa điểm được ghi trong giấy triệu tập, giấy gọi.

  - Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định.


  Bài viết được thực hiện bởi DQTV.VN


  Nội dung chính

   Tin mới