KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh được hưởng chế độ, chính sách gì?

Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh được hưởng chế độ, chính sách gì?

  Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh được hưởng chế độ, chính sách gì?

  Ảnh minh họa 

  Học viên đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách sau đây:


  a) Trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;


  b) Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội, nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí;


  c) Trường hợp bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.


  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ 2019

  Nội dung chính

   Tin mới