KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


   Chỉ huy Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ

  1. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ có hệ thống chỉ huy được tổ chức theo quy định của pháp luật.

  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

  3. Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.

  Nội dung chính

   Tin mới