KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Về vấn đề sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị sớm sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự

   

  Lễ giao nhận quân 2021

  Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghi của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021, với nội dung:


  “Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị sớm nghiên cứu trình sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với tình hình thực tiễn, vì hiện nay công tác tuyến chọn gọi công dân nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó chế tài quy định mức xử phạt đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ quân sự thấp, chưa đủ sức răn đe” (Câu số 01).


  Ngày 08/10/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:


  Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 tại Điều 59 quy định xử lý vi phạm về NVQS như sau: “Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.


  Xử lý vi phạm hành chính về NVQS quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định số 120/2013/NĐ-CP). Nếu cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 3 và Điều 59 Luật NVQS năm 2015 có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.


  Những năm gần đây, hành vi trốn tránh NVQS có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương; nhất là, những nơi có nhiều khu công nghiệp, làng nghề, thành phố, thị xã; trong khi đó, mức xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP được coi là nhẹ chưa đủ sức răn đe; trình tự thủ tục xử phạt còn những vướng mắc, bất cập, chưa kịp thời. Thực trạng trên tại một số địa phương đúng như cử tri phản ánh.


  Về giải pháp, ngay từ khi Luật NVQS có hiệu lực thi hành từ năm 2016, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp cả về công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật và biện pháp hành chính; tiến hành công tác đăng ký, thống kê, quản lý chặt chẽ nguồn công dân nhập ngũ; thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng xã hội.


  Năm 2021, thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật NVQS năm 2015; theo đó, Bộ Quốc phòng đã có Hướng dẫn số 811/HD-BQP ngày 25/3/2021 về việc sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS giai đoạn 2016 - 2021 gắn với thực tiễn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác sơ kết được tiến hành từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và các đơn vị Quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đối với cấp Bộ Quốc phòng, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng tiến hành sơ kết Luật bằng văn bản và báo cáo Chính phủ trong Quí IV năm 2021. Qua đó, đề xuất Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập đối với một số văn bản quy phạm pháp luật; trong đó có văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan về NVQS.


  Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; theo kế hoạch trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới; cùng với Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, góp phần hạn chế ngăn ngừa những hành vi vi phạm liên quan về NVQS trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại các địa phương.


  Cùng với đó, các địa phương, đơn vị quân đội tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.


  Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình quan tâm phối hợp thực hiện chức năng giám sát; giáo dục tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói chung và NVQS nói riêng đã và đang được cử tri của tỉnh quan tâm, kiến nghị.


  Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.


  Theo BQP

  Nội dung chính

   Tin mới