Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh

   Quyết định 27/2021/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh  Số ký hiệu: 27/2021/QĐ-UBND

  Ngày ban hành: 24/11/2021

  Loại văn bản: Quyết định

  Ngày có hiệu lực: 10/12/2021

  Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông

  Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp/ Phó Chủ tịch Huỳnh Minh Tuấn

  Phạm vi tỉnh Đồng tháp

  Xem và tải: Quyết định 27/2021/QĐ-UBND

  Nội dung chính

   Tin mới