KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bảo đảm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ Biên phòng được quy định như thế nào?

Bảo đảm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ Biên phòng được quy định như thế nào?


  Bảo đảm nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ Biên phòng được quy định như thế nào?

  Nhà nước bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ biên phòng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động các nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ biên phòng; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực thi nhiệm vụ biên phòng.


  Căn cứ theo Điều 26, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

  Nội dung chính

   Tin mới