Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Bảo vệ an ninh quốc gia là gì? Khái niệm Bảo vệ an ninh quốc gia?

Bảo vệ an ninh quốc gia là gì? Khái niệm Bảo vệ an ninh quốc gia?

   Bảo vệ an ninh quốc gia là gì? Khái niệm Bảo vệ an ninh quốc gia?

  Khái niệm bảo vệ an ninh quốc gia

  Trả lời:

  Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

  Nội dung chính

   Tin mới