KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên? Khi nào thì huy động lực lượng dự bị động viên?

Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên? Khi nào thì huy động lực lượng dự bị động viên?

   


  Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên? Khi nào thì huy động lực lượng dự bị động viên?

  Căn cứ theo điều 24, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  Có 04 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên gồm:

  1. Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ.

  2. Khi thi hành lệnh thiết quân luật.

  3. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp.

  4. Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

  Nội dung chính

   Tin mới