KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh

   


  Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh

  Căn cứ theo điều 6, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

  Sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng các quyền lợi sau:

  1. Chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

  2. Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.


  Nội dung chính

   Tin mới