KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị đươc quy định như thế nào?

Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị đươc quy định như thế nào?


   Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị đươc quy định như thế nào?

  Căn cứ theo điều 31, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  Gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ theo quy định của Chính phủ.

  Nội dung chính

   Tin mới