KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Có bao nhiêu chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Có bao nhiêu chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

    Có bao nhiêu chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019: Có 29 chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, gồm: 4 chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 04 chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; 21 chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ. 

  Nội dung chính

   Tin mới