KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm những gì? Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là cơ quan nào?

Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm những gì? Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là cơ quan nào?

   


  Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm những gì? Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là cơ quan nào?

  1. Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm:

  a) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

  b) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

  c) Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội Biên phòng.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Như vậy Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

  Căn cứ theo Điều 21, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

  Nội dung chính

   Tin mới