Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hiện nay người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân là ai?

Hiện nay người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân là ai?

   Hiện nay người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân là ai?

  Người chỉ huy cao nhất trong công an là ai?

  Trả lời

  Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.

  Công an nhân dân là gì?

  Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội


  Nội dung chính

   Tin mới