KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày nào? Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày nào? Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

   


  Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày nào? Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

   Ngày 03 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Ngày biên phòng toàn dân.

  Nội dung chính

   Tin mới