KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?

Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?

   Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?


  Nội dung cơ bản xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bao gồm:

  a) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, bố trí các cụm dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới;

  b) Xây dựng công trình phòng thủ liên hoàn, vững chắc; tổ chức, bố trí lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ biên phòng;

  c) Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời xử lý các tình huống ở biên giới, khu vực biên giới;

  d) Tổ chức Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ biên phòng.

  Căn cứ theo khoản 2, Điều 9, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

  Nội dung chính

   Tin mới