Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì?

Sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì?


    Sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì? Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân là gì?

      Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong công an nhân dân là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

    Nội dung chính

      Tin mới