KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì?

Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì?

   


  Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì?

  Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là Vietnam Border Guard.

  Nội dung chính

   Tin mới