KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

   Quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  So với Nghị định số 03/2016/NĐ-CP trước đây, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ: Thay đổi kiểu dáng quần áo dân quân; bổ sung tiêu chuẩn trang phục dân quân thường trực (chăn, màn, gối, đệm giường, ba lô); bổ sung 02 bộ quần áo dân sự cho hải đội dân quân thường trực (Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP).   Nội dung chính

   Tin mới