KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?

Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?


  Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?

  Sĩ quan gồm các nhóm ngành sau đây:

  1. Sĩ quan chỉ huy, tham mưu;

  2. Sĩ quan chính trị;

  3. Sĩ quan hậu cần;

  4. Sĩ quan kỹ thuật;

  5. Sĩ quan chuyên môn khác.

  Căn cứ theo điều 9, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

  Nội dung chính

   Tin mới