KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

    Tại Điều 27 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định như sau: 

  1. Trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình cho từng đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức.

  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, thời gian, danh mục vật chất huấn luyện, phân cấp và cơ sở tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ.  Nội dung chính

   Tin mới