KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

5 trường hợp được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

5 trường hợp được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023

   5 trường hợp được miễn không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2023


  Căn cứ Văn bản hợp nhất số 23 năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  Tại khoản 2, điều 41. Miễn gọi nhập ngũ đối với 5 trường hợp sau đây:


  1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

  2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

  3. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  4. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

  5. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

  Trên đây là giải đáp về các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2023, mọi thắc mắc về nghĩa vụ quân sự xin vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ email: danquantuvevietnam@gmail.com

  Nội dung chính

   Tin mới