KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thôn đội trưởng được hưởng những khoản phụ cấp nào?

Thôn đội trưởng được hưởng những khoản phụ cấp nào?

   Thôn đội trưởng được hưởng những khoản phụ cấp nào?


  Trả lời:

  Thôn đội trưởng là chức vụ chỉ huy Dân quân tại chỗ được tổ chức tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn). Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  Đối với chức vụ thôn đội trưởng được hưởng những khoản phụ cấp sau:

  1. Được hưởng phụ cấp chức vụ:

  Thôn đội trưởng được hưởng: 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng; (Căn cứ điểm đ, khoản 1, điều 7, Nghị định 72/2020/NĐ-CP)

  2. Được hưởng phụ cấp hàng tháng:

  Đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng. (Căn cứ khoản 2, điều 8, Nghị định 72/2020/NĐ-CP).

  Nội dung chính

   Tin mới