Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Đắk Nông

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Đắk Nông

   

  Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Đắk Nông

  Tại tỉnh Đắk Nông

  – Cửa hàng pháo hoa Số 1 – Tỉnh Đắk Nông

  Địa chỉ: Số 38 Quang Trung – phường Tân Nghĩa – Thành phố Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông

  Số điện thoại: 0906 442 918/ 0961 238 377

  Nội dung chính

   Tin mới