KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Trị

Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Trị

  Địa chỉ cửa hàng bán pháo hoa z121 Bộ quốc phòng tại Quảng Trị

  Tại tỉnh Quảng Trị

  – Cửa hàng pháo hoa Số 1 – Tỉnh Quảng Trị

  Địa chỉ: Số 02 đường Trương Hoàn – phường Đông Lương – Tp Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

  Số điện thoại: Đ/c Hương: 0915 004 243/ 0915 004 243

  Nội dung chính

   Tin mới