KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sinh năm 1996 những tháng sinh nào còn trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024?

Sinh năm 1996 những tháng sinh nào còn trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024?

    Sinh năm 1996 những tháng sinh nào còn trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024?
    Nội dung chính

      Tin mới