KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

   Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ


  Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ: Định mức hưởng chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

  Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24//2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng.

  Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Soạn thảo, chỉ đạo xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định; Cục Dân quân tự vệ, Cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các cơ quan chức năng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

  Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định nêu trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

  Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Ban Soạn thảo Nghị định Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ), địa chỉ: số 7 Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; email: cucdqtv.c57@gmail.com; hoặc về Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

  Trân trọng cảm ơn!


  File đính kèm:

  DuthaoTotrinh.pdf

  DuthaoNghidinh.pdf


  Nội dung chính

   Tin mới