KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là ai? Có nhiệm vụ gì?

Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là ai? Có nhiệm vụ gì?

   Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là ai? Có nhiệm vụ gì?


  Theo quy định trong luật Dân quân tự vệ 2019, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là một trong những chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ và là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


   Chức trách của Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã đó là:

  Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã về nhiệm vụ được phân công; thay thế chỉ huy trưởng khi được cấp có thẩm quyền giao.

  Nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

  1. Tham mưu, đề xuất với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã về kế hoạch, nội dung, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công;

  2. Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

  Nội dung chính

   Tin mới