KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định về tiêu chuẩn trình độ nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024?

TRÌNH ĐỘ NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC THAM GIA NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024?

   Quy định về tiêu chuẩn trình độ nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024?  Về trình độ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cụ thể như sau:


  + Đối với công dân nam: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Ưu tiên tuyển chọn số thanh niên đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, nhất là số thanh niên đã tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi trở lên các chuyên ngành mà Công an nhân dân cần để đề nghị Bộ Công an có chủ trương xem xét ưu tiên tuyển thẳng chuyên nghiệp hoặc tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; số có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; người dân tộc thiểu số.

  + Đối với công dân nữ: Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ở các ngành, nghề chuyên môn: Y, dược, sư phạm, thể dục thể thao; có đơn tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  Nội dung chính

   Tin mới