KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 là khi nào?

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 là khi nào?

    Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 là khi nào?  Tại khoản 4, điều 40, Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH, ngày 16 tháng 12 năm 2019  của Văn phòng Quốc hội hợp nhất luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định:

  Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

  Như vậy thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cũng là thời gian khám nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

  Nội dung chính

   Tin mới