KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ được tham gia lực lượng đến bao nhiêu tuổi?

Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ được tham gia lực lượng đến bao nhiêu tuổi?

  Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ được tham gia lực lượng đến bao nhiêu tuổi?


  Trả lời:

  Căn cứ theo điều 8, luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

  1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

  2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

  Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại Điều này.

  Mặt khác tại điểm d, khoản 2, điều 19, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định Tiểu đội trưởng là chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ.

  Vì vậy tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ có thể tham gia lực lượng đến hết 45 tuổi đối với nam, đến hết 40 tuổi đối với nữ; trường hợp tình nguyện có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

  Nội dung chính

   Tin mới