KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Học đại học Quân sự cơ sở có đủ điều kiện làm giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không?

Học đại học Quân sự cơ sở có đủ điều kiện làm giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không?

   Học đại học Quân sự cơ sở có đủ điều kiện làm giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không?

  Ngành quân sự cơ sở là ngành đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng đến đại học (Gọi chung là cán bộ chỉ huy trong lực lượng Dân quân tự vệ hay cán bộ quân sự ở xã, phường, thị trấn). Với mục tiêu đào tạo cho cán bộ Quân sự cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng; năng lực, trình độ chuyên môn tương đương sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên và trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước từ trung cấp trở lên; có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.


  Vậy khi học xong đại học ngành quân sự cơ sở thì có đủ điều kiện trở thành giảng viên giáo dục Quốc phòng và an ninh không? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này như sau:

  Tại Khoản 2, Điều 23 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 quy định về giáo viên, giảng viên như sau: 

  "2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh".

  Tại Điều 6, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

  "1. Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  - Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

  - Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

  2. Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

  - Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

  - Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm".

  Với các quy định trên trường hợp đã học đại học Quân sự cơ sở chưa đủ điều kiện để làm giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.


  Nội dung chính

   Tin mới