Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những hình ảnh ấn tượng nhất về DQTV Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng nhất về dân quân tự vệ Việt Nam

  Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

  Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

  Mời các bạn xem qua những hình ảnh ấn tượng về dân quân tự vệ Việt Nam được chúng tôi tổng hợp : 


  1. Dân Quân Tự Vệ huấn luyện xử lí các tình huống biểu tình bạo loạn trái phép 


  2. Lượng lượng dân quân tự vệ giúp dân khắc phục thiên tai


  3. Dân quân tự vệ diễn tập thực binh chiến đấu bảo vệ KVPT


  4 . Dân quân tự vệ tham gia hội thao hội thi LLVT
  5. Dân quân tự vệ diễu binh diễu hành các ngày lễ trọng đại

  6 . Dân quân tự vệ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn - Phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ
  Nguồn tổng hợp Copy xin ghi danquantuve.com

  Nội dung chính

   Tin mới