Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các bệnh được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

  Các bệnh được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020
  Ảnh minh họa 

  Một trong những tiêu chí quan trọng để xác định công dân có thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự hay không là sức khỏe.
  Theo Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về việc khám sức khỏe và thực hiện nghĩa vụ quân sự, có những loại bệnh nếu công dân trong độ tuổi mắc phải sẽ miễn tham gia nghĩa vụ quân sự 2020.
  Danh mục các bệnh miễn đăng kí NVQS 2020
  DQTV.VN
  Nội dung chính

   Tin mới