KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân vi phạm kỷ luật và cho ra khỏi Lực lượng thì có phải khám nghĩa vụ quân sự?

Dân quân vi phạm kỷ luật và cho ra khỏi Lực lượng thì có phải khám nghĩa vụ quân sự?

  Dân quân vi phạm kỷ luật và cho ra khỏi Lực lượng thì có phải khám nghĩa vụ quân sự?
  Ảnh minh họa

  Theo quy định tại Điều 63 Luật dân quân tự vệ năm 2009 về xử lý vi phạm như sau:

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối, cản trở việc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ, vi phạm các quy định khác của pháp luật về dân quân tự vệ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  2. Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  3. Dân quân tự vệ nòng cốt tạm thời không được thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam; nếu bị phạt tù thì đương nhiên bị tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật."

  Tại Khoản 1 Điều 64 Luật dân quân tự vệ năm 2009 về hình thức xử lý kỷ luật như sau:

  "1. Đối với chiến sĩ dân quân tự vệ, khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

  a) Khiển trách;

  b) Cảnh cáo;

  c) Tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt."

  Theo quy định thì chiến sĩ dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm quy định thì áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật như trên và nặng nhất là tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt.

  Bên cạnh đó, tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

  "4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

  a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;"

  Như vậy, dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân dân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.


  Trong trường hợp địa phương có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nếu người vi phạm và bị cho ra khỏi lực lượng dân quân chưa hoàn thành Dân quân tự vệ thì phải nghiêm túc chấp hành lệnh gọi khám.

  Nội dung chính

   Tin mới