KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đi nghĩa vụ quân sự rồi có tham gia dân quân tự vệ được không?

Đi nghĩa vụ quân sự rồi có tham gia dân quân tự vệ đươc không?

  Đi nghĩa vụ quân sự rồi có tham gia dân quân tự vệ được không?

  Căn cứ Điều 9 Luật Dân quân tự vệ 2009 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình như sau:

  Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

  Theo đó, tại Khoản 1 Điều 11 Lụât Dân quân tự vệ 2009, công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

  a) Lý lịch rõ ràng;

  b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

  c) Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

  Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2009, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong các trường hợp sau đây:

  a) Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; vợ hoặc chồng, con của thương binh hạng một hoặc bệnh binh hạng một; vợ hoặc chồng, con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động;

  b) Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên;

  c) Người trực tiếp nuôi dưỡng người bị mất sức lao động từ 81% trở lên.
  Như vậy Khi đi NVQS về tại địa phương nếu không thuộc các trường hợp tại Khoản 2, Điều 12 đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 11, Luật Dân quân tự vệ thì vẫn phải tham gia Dân quân tự vệ khi có lệnh gọi.
  Nội dung chính

   Tin mới