KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thống nhất tên gọi chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ ngày 01/07/2020

Theo luật Dân quân tự vệ 2009 và các thông tư, nghị định liên quan quy định chức danh hiện tại được gọi là Chỉ huy phó, nhưng kể từ ngày 01/07/2020 khi luật Dân quân tự vệ sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thống nhất tên gọi của chức danh này sẽ là Phó chỉ huy trưởng.

  Thống nhất tên gọi chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã từ ngày 01/07/2020


  Theo luật Dân quân tự vệ 2009 và các thông tư, nghị định liên quan quy định chức danh hiện tại được gọi là Chỉ huy phó, nhưng kể từ ngày 01/07/2020 khi luật Dân quân tự vệ sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thống nhất tên gọi của chức danh này sẽ là Phó chỉ huy trưởng.

  Cụ thể: 
  Tại điểm b, khoản 1, Điều 19, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm:
  a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên;
  b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.

  Như vậy kể từ ngày 01/07/2020 thống nhất áp dụng tên gọi cho chức danh này là Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2020.

  Nội dung chính

   Tin mới