Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định Dân quân tự vệ như thế nào?

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định Dân quân tự vệ như thế nào?

   Câu hỏi 2. Luật Quốc phòng năm 2018 quy định Dân quân tự vệ như thế nào?


  Trả lời:

    Điều 27 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

  1. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  2. Nhà nước xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp.

  3. Tổ chức, nhiệm vụ, chế độ phục vụ và chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.


  Hỏi - Đáp Pháp Luật về Dân quân tự vệ (Cục Dân quân tự vệ)

  TB


  Nội dung chính

   Tin mới