KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ?

Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ?


  Quy định mới về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ bổ sung quy định “sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và người chỉ huy đơn vị Quân đội” (khoản 1 Điều 4, Luật Dân quân tự vệ 2019).


  Nội dung chính

   Tin mới