KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ?

Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ?


  Quy định mới về nhiệm vụ Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ bổ sung quy định: Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền (khoản 4 Điều 7, Luật Dân quân tự vệ 2019).


  Nội dung chính

   Tin mới