KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Về hỗ trợ tiền tàu xe cho Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã được cử đi đào tạo ngành quân sự cơ sở

Về hỗ trợ tiền tàu xe cho Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã được cử đi đào tạo ngành quân sự cơ sở

   

  Ảnh minh họa

  Cục Dân quân tự vệ trả lời đơn thư công dân về hỗ trợ tiền tàu xe cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã được cử đi đào tạo ngành quân sự cơ sở như sau:

  1. Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: “Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này”. 

  Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định: “Cán bộ, công chức xã khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như sau: 

  (a) Được cấp tài liệu học tập; 

  (b) Được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

  (c) Được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập”.

  2. Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, quy định: “Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”. 

  Như vậy, Phó Chỉ huy trưởng khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009.

  Nội dung chính

   Tin mới