KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các trường hợp cho Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn?

Các trường hợp cho Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn?

  Các trường hợp cho Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn?


  Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, cụ thể như sau:

  a) Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

  b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

  c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;

  d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;

  đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.


  Nội dung chính

   Tin mới