KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mức bồi thường cho người bị tai biến hoặc tử vong sau tiêm vaccine

Mức bồi thường cho người bị tai biến hoặc tử vong sau tiêm vaccine

    


  Nhà nước sẽ thực hiện bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp xảy ra tai biến nặng hoặc tử vong sau tiêm chủng vaccine Covid-19.

  Theo Điều 16 Nghị định 104/2016, phạm vi và mức bồi thường trong trường hợp gặp biến chứng sau tiêm vaccine Covid-19 như sau:


  Chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

  - Trường hợp người tiêm chủng được Nhà nước bồi thường có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

  Phần chi phí mà đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chi phí vượt mức thanh toán của bảo hiểm y tế hoặc ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế thì được thanh toán theo hóa đơn (mức tối đa không quá khung giá dịch vụ đăng ký với Bộ Y tế).

  - Trường hợp người được tiêm chủng được Nhà nước bồi thường không có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vận chuyển bệnh nhân được thực hiện theo như quy định hiện hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập và có hóa đơn kèm theo.

  - Trường hợp người được tiêm chủng được Nhà nước bồi thường phải nhập viện điều trị, trong quá trình điều trị nếu phát hiện các bệnh khác kèm theo không liên quan đến tiêm chủng thì cá nhân phải thanh toán chi phí khám bệnh, điều trị bệnh đó theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  Nếu người này có thẻ bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của bệnh đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.


  Thiệt hại do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút

  - Hỗ trợ thiệt hại vật chất cho 1 người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho trường hợp được Nhà nước bồi thường thì được hỗ trợ theo thu nhập thực tế bằng mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề.

  - Nếu người chăm sóc cho trường hợp được Nhà nước bồi thường mà không xác định được thu nhập thực tế của người đó thì sẽ tính theo mức lương tối thiểu vùng nơi người chăm sóc thường trú tại thời điểm giải quyết bồi thường.

  - Trường hợp người được tiêm chủng được Nhà nước bồi thường là người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì được hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút trong thời gian cứu chữa. Mức hỗ trợ tương tự như mức hỗ trợ cho người chăm sóc như trên.


  Mức bồi thường người bị di chứng dẫn đến khuyết tật

  Thiệt hại do để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật được bồi thường 30 tháng lương cơ sở và các chi phí khám, chữa bệnh, bồi thường thiệt hại do thu nhập bị giảm sút.

  Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng là 1,49 triệu đồng. Theo đó, nếu tiêm vắc xin Covid-19 dẫn đến bị khuyết tật thì được bồi thường 44,7 triệu đồng.


  Mức bồi thường đối với thân nhân người bị tử vong

  - Các chi phí khám, chữa bệnh trước khi tử vong;

  - Chi phí mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định, tương đương 14,9 triệu đồng;

  - Chi bù đắp tổn thất về tinh thần là 100 triệu đồng cho thân nhân của người bị thiệt hại;

  - Các chi phí do thu nhập bị mất hoặc giảm sút như trên./.


  PV/VOV.VN

  Nội dung chính

   Tin mới