KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những quy định mới về hệ thống chỉ huy và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Những quy định mới về hệ thống chỉ huy và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

   Những quy định mới về hệ thống chỉ huy và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định mới hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ (Điều 18); bổ sung quy định chức vụ cấp phó đối với chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ (Điều 19).


  84

  Nội dung chính

   Tin mới