KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ như sau:

  a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

  b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.


  Nội dung chính

   Tin mới