KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

  Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP  Mẫu số 04. Sổ lĩnh phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B

  1. Tờ bìa

  QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  ----------

   

   

   

  SỔ LĨNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM
  CỦA CÁN BỘ KHUNG B

   

   

  Số sổ: ………………………

  Ký hiệu: ……………………

   

   

   

  Ảnh 3 x 4

  (Đóng dấu giáp lai)

   

  NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

  - Cán bộ Khung B khi lĩnh phụ cấp trách nhiệm phải mang theo Sổ này và Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên. Trường hợp cán bộ Khung B đủ điều kiện được hưởng phụ cấp trách nhiệm nhưng không trực tiếp đến nhận, nếu có lý do chính đáng, được ủy quyền cho người lĩnh thay; giấy ủy quyền phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi cán bộ Khung B cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi cán bộ Khung B đang lao động, học tập, làm việc; việc ủy quyền không quá hai lần liên tiếp.

  - Khi phát phụ cấp, người cấp phát phải đối chiếu Quyết định bổ nhiệm với Sổ lĩnh phụ cấp cấp trách nhiệm của cán bộ Khung B, ghi rõ họ tên và ký vào sổ.

  Biểu số: 646/QP-BN Khổ 8 x 12

   

   

   

   

  (1)

   

  (2)

   

  (3)

  Ghi chú:

  (1) Tờ bìa trước (mặt ngoài).

  (2) Tờ bìa trước (mặt trong).

  (3) Tờ bìa sau (mặt trong).

  2. Nội dung bên trong

   

   

  BỔ NHIỆM (HOẶC THAY ĐỔI)

   

  THEO DÕI CẤP PHÁT

  SLĨNH PHỤ CẤP

   

  NGÀY THÁNG NĂM

  SỐ QUYẾT ĐỊNH

  CHỨC VỤ

  MỨC  PHỤ CẤP

   

  NGÀY CẤP

  QUÝ NĂM

  SỐ TIN

  NGƯỜI CẤP PHÁT KÝ

  - Họ và tên: ……………

  - Năm sinh: ………………

  - Nơi cư trú (công tác): ……

  - Bổ nhiệm vào đơn vị DBĐV:

  + Chức vụ: ………………

  + Ngày bổ nhim: …………

  + Đơn v DBĐV: ………

  Sổ này dùng để lĩnh phụ cấp hằng quý, có giá trtừ Quýnăm...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngày tháng ... năm 20...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BAN CHQS HUYỆN...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHỈ HUY TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chữ ký, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cấp bậc, họ và tên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nội dung chính

   Tin mới