KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

     Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

    Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán    Nội dung chính

      Tin mới